Διάλεξη: "Οι ελληνικοί θησαυροί της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας"   [ 17:30 ]